Home Praca w Plastic Omnium Łańcuch dostaw
Łańcuch dostaw
Misja:

Optymalizacja łańcucha dostaw, począwszy od zakupionych materiałów po ostateczną dostawę produktów, za pomocą wdrażania innowacyjnych koncepcji w odniesieniu do celów i strategii oddziałów. Obejmuje wszystkie stanowiska pracy związane z logistyką, takie jak zaopatrzenie, nadzór nad stanem zapasów i dostawami.

STANOWISKO POCZĄTKOWE

Specjalista / Inżynier ds. logistyki/łańcucha dostaw
Specjalista/Inżynier ds. logistyki/łańcucha dostaw kontroluje przepływ logistyczny i wspiera ciągłe ulepszanie łańcucha dostaw. Osoba zatrudniona na tym stanowisku wspiera zespół projektowy podczas fazy wyceny i wdrażania (wypożyczanie opakowań, transport, SILS i magazyn) oraz ustanawia specyfikacje dotyczące logistyki dla nowych dostawców. Specjalista ds. logistyki/łańcucha dostaw definiuje i wdraża najlepsze praktyki z zakresu logistyki (dostawy, produkcja, składanie zamówień) i wspiera zakładowy zespół ds. logistyki za pomocą działań i projektów.

WYŻSZE STANOWISKO

Menadżer ds. łańcucha dostaw
Menadżer ds. łańcucha sprzedaży wspiera klientów wewnętrznych (np. centrum obsługi klientów, inżynierię przemysłową, logistykę zakładową, dział zakupów, produkcję) za pomocą dostarczania kosztorysów związanych z kosztami logistycznymi i zapewnienia każdego innego rodzaju pomocy, którego może być wymagany. Ponadto Menadżer ds. łańcucha dostaw zapewnia wsparcie realizacji wszystkich projektów, generuje miesięczne raporty dotyczące kluczowych wskaźników efektywności związanych z logistyką, koordynuje działania Menadżerów ds. logistyki zakładowej, kieruje zarządzaniem magazynami i procesem wdrożenia projektów logistycznych oraz, razem w innymi oddziałami Plastic Omnium, poszukuje optymalizacji przepływów.