Sprzedaż
Misja:

Zabezpieczenie nowych klientów oraz maksymalizacja przychodu i rentowności w określonych ramach czasowych poprzez kompleksową analizę rynkową, negocjacje i silne relacje z klientami. Działanie jako « głos » klienta w firmie Plastic Omnium i napędzanie satysfakcji klientów. Obejmuje wszystkie stanowiska pracy związane z rozwojem handlowym, w tym analizę rynkową, ustalanie cen, odpowiedzi na oferty przetargowe, negocjacje w sprawie sprzedaży i interfejs klienta podczas relacji biznesowej.

STANOWISKO POCZĄTKOWE

Specjalista ds. sprzedaży / Inżynier sprzedaży
Specjalista ds. sprzedaży jest odpowiedzialny za rozwój biznesu dla obszaru geograficznego lub klienta. Osoba zatrudniona na tym stanowisku przygotowuje odpowiedzi na oferty przetargowe i prowadzi negocjacje handlowe. Specjalista ds. sprzedaży jest również odpowiedzialny za relacje z klientami w trakcie realizacji projektu. Osoba ta współpracuje również z innymi działami w celu zapewnienia satysfakcji klientów oraz odzyskiwania ich, włącznie z badaniami, logistyką i kosztami.

WYŻSZE STANOWISKO

Menadżer ds. sprzedaży
Menadżer ds. sprzedaży jest odpowiedzialny za rozwój biznesowy ofert wysokiego poziomu (np. globalnych, innowacyjnych) i nowych klientów. Osoba zatrudniona na tym stanowisku identyfikuje i rozwija kontakty strategiczne z klientami i sieciami zawodowymi. Menadżer ds. sprzedaży ściśle współpracuje z odpowiednimi działami wewnętrznymi w celu rozwoju nowej działalności. Osoba ta może również nadzorować zespół ds. sprzedaży lub kierować nim.