Jakość
Misja:

Opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie systemu jakości, który napędza ciągłe doskonalenie, satysfakcję klienta i realizację celów oddziałów i wartości.

STANOWISKO POCZĄTKOWE

Specjalista ds. jakości
Specjalista ds. jakości wdraża i działa zgodnie z zasadami i metodami systemu jakości. Specjalista ds. jakości pomaga wdrożyć najlepsze praktyki, procedury, narzędzia i metody związane z jakością, a także koordynuje wszystkie zadania związane z jakością zgodnie z potrzebami działu i potrzebami klientów. Osoba zatrudniona na tym stanowisku wspiera zespoły ds. jakości i doradza im w odniesieniu do ciągłych działań zmierzających do doskonalenia.

WYŻSZE STANOWISKO

Menadżer ds. jakości
Menadżer ds. jakości wdraża i utrzymuje system jakości poprzez wykorzystywanie uprzednio zdefiniowanych procedur. Ponadto osoba zatrudniona na tym stanowisku identyfikuje i wdraża zdobyte doświadczenia, dostarcza wyspecjalizowaną wiedzę różnym działom i zapewnia realizację celów w zakresie jakości. Menadżer ds. jakości zarządza zespołem inżynierów i/lub techników (włącznie z organizacją, celami, dyscypliną i rozwojem) zgodnie z wymogami działów i wymaganiami projektowymi oraz jest odpowiedzialny za budżet działów.