Misja:

Zaopatrywanie, zarządzanie i pozyskiwanie światowej klasy dostawców podczas cyklu życia produktu w celu wykonania lub przekroczenia założeń klientów wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących kosztów, jakości, dostawy, gwarancji, technologii i czasu związanych z zakupionymi produktami i usługami. Zarządzanie i powiększanie bazy zaopatrzeniowej, a także kierowanie poszczególnymi projektami i wdrażanie ich. Zarządzanie relacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

STANOWISKO POCZĄTKOWE

Zaopatrzeniowiec/Główny zaopatrzeniowiec
Zaopatrzeniowiec/Główny zaopatrzeniowiec jest odpowiedzialny za kierowanie analizą rynkową swojego asortymentu produktów i usług oraz formułowanie strategii zakupu. Osoba zatrudniona na tym stanowisku wyszukuje dostawców w celu zrealizowania celów klientów wewnętrznych i zewnętrznych (koszt, jakość, dostarczenie, gwarancja, technologia, czas) oraz zarządza bazą zaopatrzeniową i powiększa ją za pomocą wpływów, nowych dostawców lub innych środków. Zaopatrzeniowiec/Główny zaopatrzeniowiec przewodniczy negocjacjom z dostawcami, monitoruje przestrzeganie postanowień umów i wdraża zadania w celu ciągłego doskonalenia.

WYŻSZE STANOWISKO

Menadżer ds. zakupów
Menadżer ds. zakupów nadzoruje grupę nabywców i ich działania. Osoba zatrudniona na tym stanowisku wyznacza cele (finansowe i niefinansowe) i proponuje strategie dla grupy zaopatrzeniowców oraz wspiera poszczególnych nabywców w głównych negocjacjach. Menadżer ds. zakupów kontroluję wykonanie planów działania na poziomie nabywcy i dostarcza raporty o postępach do Dyrektora ds. zakupów.