Home Praca w Plastic Omnium Zarządzanie programami
Zarządzanie programami
Misja:

Realizacja programów podczas ich cyklu życia, poprzez zarządzanie interfejsem klienta i koordynowanie zespołu ds. programów w celu spełnienia wymagań klientów wewnętrznych i zewnętrznych odnośnie jakości, kosztu, zysku, czasu i ryzyka. Wykonywanie pracy zgodnie ze standardowymi systemami biznesowymi Plastic Omnium. Przygotowywanie produktów do przyszłej produkcji.

STANOWISKO POCZĄTKOWE

Członek Core Teamu
Członek Core Teamu działa jako Menadżer projektu dla swojego obszaru i jest odpowiedzialny za swoją własną pracę, czas, jakość i podejmowane ryzyka oraz za zarządzanie zespołem w celu monitorowania czy działania są wykonywane a rezultaty osiągane terminowo. Stanowisko obejmuje takie dziedziny jak inżynieria, produkcja, jakość i zakupy.

WYŻSZE STANOWISKO

Program Menadżer
Program Menadżer kieruje jednym lub dwoma projektami i/lub zespołami głównymi za pomocą organizacji macierzowej/wielofunkcyjnej. Osoba zatrudniona na tym stanowisku jest odpowiedzialna za wyznaczanie celów projektów, budżetu i czasu (od początku do końca) w celu zapewnienia satysfakcji klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Program Menadżer uczestniczy również w formułowaniu strategicznych celów planowania dla jednostki organizacyjnej lub oddziału.