Produkcja
Misja:

Kierowanie zespołem w celu zapewnienia wysokiej jakości produktów, dostarczanych terminowo w celu spełnienia oczekiwań i celów klientów oraz firmy. Praca na rzecz optymalizacji zasobów poprzez nieustanne doskonalenie, przy jednoczesnym promowaniu kwestii związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem, środowiskiem i atmosferą wśród pracowników. Obejmuje wszystkie stanowiska pracy związane z produkcją (części układów i ich części), procesem produkcyjnym i wydajnością produkcji.

STANOWISKO POCZĄTKOWE

Team lider
Team lider zarządza swoim zespołem w celu dostarczenia produktów i usług klientom zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, wymogami jakościowymi, kosztowymi i czasowymi. Lider zespołu narzuca dyscyplinę (włącznie z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, ukierunkowaniem na klienta i najlepszymi praktykami) oraz rozwija kompetencje wśród członków zespołu. W przypadku niezgodności, Lider zespołu przeprowadza analizę przyczyn źródłowych i ustanawia działania naprawcze. Osoba zatrudniona na tym stanowisku promuje komunikację w zespole oraz komunikację z innymi zespołami w celu realizacji celów i polityk firmy.

WYŻSZE STANOWISKO

Menadżer produkcji
Menadżer produkcji kieruje swoim zespołem produkcyjnym w celu dostarczenia produktów do klientów zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, wymogami jakościowymi, kosztowymi i czasowymi oraz zgodnie celami zakładu przemysłowego w zakresie wydajności. Osoba zatrudniona na tym stanowisku monitoruje wydajność produkcji za pomocą odpowiednich kluczowych wskaźników efektywności i optymalizuje procesy produkcyjne oraz narzędzia mające na celu zwiększenie produkcyjności i jakości. Menedżer produkcji  jest również odpowiedzialny za budżet działu i rozwój zespołu zgodnie z celami działu i celami projektu.