Home Innowacje w Plastic Omnium

Innowacje w Plastic Omnium


Założyciel Plastic Omnium, Pierre Burelle, był prawdziwym wizjonerem, którego cele skupiały się na przyszłości. W rezultacie innowacje i wiedza technologiczna były od samego początku sercem działalności firmy.

Polityka firmy szczególnie zachęca do poszukiwania nowych, innowacyjnych  rozwiązań i pomysłów, czego konsekwencją jest konkurs „Innovation Awards”.  Przyznanie tych wyjątkowych nagród jest okazją do wyróżnienia wszystkich pracowników, którzy przyczyniają się na co dzień do zwiększenia wydajności i konkurencyjności Plastic Omnium.

Pierwsza ceremonia wręczenia nagród za innowacje – 6 czerwca 2019 r.

Dziesięć projektów zostało nagrodzonych w trzech kategoriach: doskonałość operacyjna, produkty i otwarte innowacje. Byli to zwycięzcy spośród 168 kandydatur zgłoszonych przez ponad 600 pracowników Grupy w 52 lokalizacjach w 18 krajach.

Wszystkie ilustrują znaczenie technologii cyfrowych dla wydajności operacyjnej i produktów o wyższej wartości dodanej. Bardzo wiele projektów dotyczyło akumulatorów hybrydowych co potwierdza zaangażowanie firmy Plastic Omnium na drodze do ekologicznej mobilności.

 

Zobacz zdjęcia z pierwszego w historii wręczenia nagród Innovation Awards!