Systemy IT
Misja:

Zapewnienie, że infrastruktura systemów informatycznych i oprogramowanie stanowią wsparcie dla ogólnych działań i priorytetów firmy. Zapewnienie wysokiej jakości informacji, usług, systemów i infrastruktury dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych w celu wsparcia strategii, wartości i potrzeb Plastic Omnium.

STANOWISKO POCZĄTKOWE

Inżynier ds. IT
Inżynier ds. IT jest odpowiedzialny za zarządzanie i administrowanie specjalnymi systemami informatycznymi i/lub informacji w celu zapewnienia ich jakości i bezpieczeństwa. Obowiązki obejmują zdefiniowanie i konfigurację systemów, wykonywanie konserwacji oraz przystosowywanie metodologii do poszczególnych projektów.

WYŻSZE STANOWISKO

Menadżer ds. IT
Menadżer ds. IT kieruje i koordynuje swoim działem w celu realizacji wyznaczonych celów. Menadżer ds. IT tworzy mapę systemów informacji (włącznie z rozwiązaniami biznesowymi, stosowanym krajobrazem, organizacją i narzędziami) w celu wsparcia strategii określonej przez Dyrektora ds. systemów informacyjnych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku jest również odpowiedzialna za roczny budżet działu, włącznie z kosztami stałymi, funkcjami działów i poszczególnymi projektami.