Home Praca w Plastic Omnium Industrializacja
Industrializacja
Misja:

Obejmuje wszystkie działania, które umożliwiają produkcję i dostarczanie produktów (włącznie z budownictwem, nakładami inwestycyjnymi i szczególnymi środkami).
Definiowanie i wdrażanie solidnego procesu produkcyjnego (włącznie z ludźmi, maszynami, metodami i materiałami) w celu zrealizowania celów z zakresu jakości, kosztów i czasu zgodnie z wymogami firmy i wymogami klientów. Przyczynianie się do usprawnianiu procesów produkcyjnych, wdrażaniu innowacji i ciągłego doskonalenia całej organizacji.

STANOWISKO POCZĄTKOWE

Inżynier procesu
Inżynier procesu jest odpowiedzialny za kierowanie nowym projektem od momentu jego przyznania do sześciu miesięcy po rozpoczęciu produkcji.
Obowiązki obejmują ustalanie specyfikacji urządzeń, które zostaną wysłane do dostawców w oparciu o wymagania klientów i cele projektów (czas, koszt, dostarczenie, jakość); zapewnienie właściwej konfiguracji urządzeń w zakładzie przemysłowym wykorzystującym konwencje FMEA (analiza błędów i skutków) i OHSAS (system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy); opracowywanie najlepszych praktyk i standardów (ewentualnie modułów szkoleniowych) na podstawie doświadczeń; w razie potrzeby, uczestnictwo w działaniach mających na celu wykrywanie i usuwanie problemów/działaniach naprawczych.

WYŻSZE STANOWISKO

Menadżer ds. technicznych
Menadżer ds. technicznych ma za zadanie zwiększenie efektywności i solidności procesu produkcyjnego oraz zapewnienie ciągłej ewolucji metodologii, standardów, technologii, organizacji itd. Osoba ta wykorzystuje najlepsze praktyki na poziomie dywizji w odniesieniu do swojego obszaru i uczestniczy w działalności polegającej na tworzeniu sieci. Menadżer ds. technicznych jest również odpowiedzialny za zarządzanie budżetem działu i zespołem ds. procesu zgodnie z wymogami działu i wymaganiami projektowymi. Zarządzenie projektem lub zespołem.