Zasoby ludzkie
Misja:

Wywieranie wpływu i wspieranie działalności, kultury i wartości firmy poprzez rekrutację, szkolenia, rozwój i utrzymanie personelu; rozwój zdolności organizacyjnej; dostosowywanie polityk i praktyk; zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta. Pozostałe obowiązki obejmują relacje z pracownikami, wynagradzanie i świadczenia pozapłacowe, działalność administracyjną oraz pomaganie działom w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i osiągnięciu większej efektywności.

STANOWISKO POCZĄTKOWE

Specjalista ds. zasobów ludzkich
Specjalista ds. zasobów ludzkich zazwyczaj wykonuje ogół obowiązków związanych z tym stanowiskiem, ale może również specjalizować się w danym obszarze (ubezpieczenia i świadczenia, relacje z pracownikami, rekrutacja, szkolenia i rozwój, systemy IT w zasobach ludzkich), zarządzając codziennymi operacjami i wdrażając polityki dla danego obszaru. Razem ze starszymi członkami zespołu, Specjalista ds. zasobów ludzkich doradza kierownikom liniowym w zakresie kwestii związanych z polityką kadrową i jest odpowiedzialny za realizację projektów związanych z formułowaniem, opracowywaniem i wdrażaniem przyszłych polityk i programów w swoim obszarze.

WYŻSZE STANOWISKO

Menadżer ds. zasobów ludzkich
Menadżer ds. zasobów ludzkich jest odpowiedzialny za nadzorowanie działań w poszczególnych obszarach związanych z zasobami ludzkimi (wynagrodzenia i świadczenia płacowe i pozapłacowe, relacje z pracownikami, rekrutacja, szkolenia i rozwój, systemy informatyczne w HR) i zarządzanie zespołem podległych pracowników. Ponadto Menadżer ds. zasobów ludzkich doradza kierownikom liniowym w zakresie kwestii związanych z polityką kadrową i jest odpowiedzialny za realizację projektów związanych z formułowaniem, opracowywaniem i wdrażaniem przyszłych polityk i programów w swoim obszarze.