Finanse
Misja:

Obejmuje wszystkie działania związane z budżetem, marżą operacyjną, zyskiem i stratami oraz wynikami finansowymi. Dostarczenie podmiotom wewnętrznym i zewnętrznym dokładnych informacji wymaganych w celu wsparcia podejmowania decyzji. Optymalizacja finansów Plastic Omnium w celu utrzymania przewagi konkurencyjnej. Zapewnienie stosowania odpowiednich procedur, standardów i najlepszych praktyk.

STANOWISKO POCZĄTKOWE

Analityk
Analityk jest odpowiedzialny za przygotowywanie informacji finansowych na posiedzenia rady i zarządu oraz wsparcie projektów podczas naprawy zakładu przemysłowego/realizacji planu naprawczego poprzez przeprowadzenie analiz finansowych i przedstawienie propozycji. Gdy pojawia się problem, Analityk przeprowadza analizę struktury kosztów, sugeruje rozwiązania i koordynuje plany działań. Osoba zatrudniona na tym stanowisku śledzi również prognozy dotyczące środków pieniężnych.

WYŻSZE STANOWISKO

Kontroler finansowy
Kontroler finansowy uczestniczy we wszelkiego rodzaju działalności finansowej dotyczącej nabycia/współpracy, objętej zakresem jego/jej działań, pomaga w formułowaniu planu strategicznego i budżetu, a także konsoliduje i analizuje zysk i straty. Kontroler finansowy współpracuje również z innymi działami w celu ulepszenia produktów i usług oraz zarządza organizacją zespołu, celami i personelem zgodnie z wymaganiami działu i wymaganiami projektowymi.