Home Praca w Plastic Omnium Środowisko i BHP
Środowisko i BHP
Misja:

Wdrożenie strategii firmy dotyczącej środowiska i BHP, która jest opracowywana przez Zarząd Grupy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, produktów i środowiska.

STANOWISKO POCZĄTKOWE

Inżynier ds. środowiska i BHP
Inżynier ds. środowiska i BHP wdraża zasady i metody dotyczące środowiska i bezpieczeństwa zgodnie z normą ISO 14001 i OHSAS 18001 oraz realizuje wszystkie zadania związane z kwestiami środowiskowymi i BHP w koordynacji z działem prawnym firmy. Inżynier ds. środowiska i BHP dąży do realizacji celów związanych z kwestiami środowiskowymi i bezpieczeństwem oraz uczestniczy w procesie wdrażania najlepszych praktyk, procedur, narzędzi i metod dotyczących środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa.

WYŻSZE STANOWISKO

Menadżer ds. środowiska i BHP
Menedżer ds. środowiska i BHP przeprowadza audyt dotyczący kwestii związanych ze środowiskiem, zdrowiem i bezpieczeństwem w zakładzie przemysłowym i jest odpowiedzialny za monitorowanie prawidłowego dostarczania informacji na temat kluczowych wskaźników efektywności (zużycie energii, zarządzenie substancjami chemicznymi). Ponadto Menadżer ten jest również odpowiedzialny za przeprowadzanie analizy anomalii i proponowanie oraz wdrażanie działań naprawczych. Dodatkowe obowiązki obejmują utrzymanie systemu zarządzania kwestiami związanymi ze środowiskiem, zdrowiem i bezpieczeństwem oraz, w miarę konieczności, kierowanie wyspecjalizowanymi projektami.