Home Praca w Plastic Omnium Prace badawczo-rozwojowe związane z inżynierią
Prace badawczo-rozwojowe związane z inżynierią
Misja:

Obejmuje wszystkie zadania związane z opracowywaniem produktu jako zorientowane na klienta wykonanie innowacyjnego i konkurencyjnego projektu i rozwoju produktu zapewniające, że wszystkie systemy są sprawne, bezpieczne i spełniają wymogi techniczne, jakościowe, kosztowe i czasowe.

STANOWISKO POCZĄTKOWE

Inżynier ds. projektowania i rozwoju
Inżynier ds. projektowania i rozwoju jest odpowiedzialny za opracowywanie projektów nowych produktów i technologii, włącznie z elementami, modułami, systemami, procesami i materiałami. Obowiązki na tym stanowisku obejmują weryfikację tego, czy nowe produkty i technologie spełniają standardy bezpieczeństwa oraz odpowiednie normy i regulacje. Inżynier ds. projektowania i rozwoju jest również odpowiedzialny za współpracę z klientami i/lub dostawcami oraz, w razie konieczności, proponowanie innowacyjnych rozwiązań, mających na celu osiągnięcie docelowych poziomów kosztów lub spełnienie innych wymagań klientów.

WYŻSZE STANOWISKO

Menadżer ds. technicznych
Menadżer ds. technicznych jest odpowiedzialny za kierowanie działem konstrukcyjnym i/lub projektem w zakresie zasobów, budżetu i działań. Oczekuje się, że osoba na tym stanowisku wykorzysta odpowiednią wiedzę fachową w celu zapewnienia jednolitych metod i środków oraz dostarczenia innowacyjnych rozwiązań mających na celu spełnienie przyszłych potrzeb klientów. Menadżer ds. technicznych współpracuje również z innymi działami w celu ulepszania produktów i usług.