Home Firma rodzinna

Firma rodzinna

Naszym priorytetem jest niezależność

Firma Plastic Omnium została założona w 1947 roku. Jest to francuska firma notowana na giełdzie, będąca własnością rodziny założycieli. W swojej siedemdziesięcioletniej historii firma miała jedynie trzech prezesów, co zapewnia jej ciągłość wizji i stabilność.

Dla Plastic Omnium bycie firmą rodzinną oznacza swobodę rozwijania się we własnym tempie oraz opierania swoich decyzji strategicznych na tym, co najlepsze dla jej interesariuszy: akcjonariuszy, klientów, dostawców, instytucji i pracowników.

Akcjonariusze dążą do tego, aby firma dalej odnosiła sukcesy, nawet w odległej przyszłości, i rozwijała się posiadając silną wizję. Tworzą oni przy tym długotrwałe relacje w zdrowym otoczeniu biznesowym.

Jako pracownik Plastic Omnium nigdy nie poczujesz się tak, jakbyś był jedynie trybikiem w maszynie lub tak, jakby Twoja tożsamość była oparta wyłącznie na pracy, którą wykonujesz. Cenimy naszych pracowników jako ludzi, a ich dobre samopoczucie jest dla nas jedną z najważniejszych kwestii.