Home Firma zaangażowana

Firma zaangażowana

Firma zaangażowana w ciągłe udoskonalanie

We wszystkim, co robimy – począwszy od sposobu, w jaki powadzimy swoją działalność, naszej polityki bezpieczeństwa i ochrony środowiska po produkty, które tworzymy – jesteśmy bardzo zaangażowani w to, aby nasza firma była firmą odpowiedzialną społecznie.

Jeśli chodzi o dobre samopoczucie naszych pracowników oraz dobry stan naszej planety, konsekwentnie dążymy do podniesienia poprzeczki w odniesieniu do tego, czego się od nas oczekuje.
Pracownicy Plastic Omnium wiedzą, że traktujemy poważnie ich zdrowie i bezpieczeństwo oraz, że zawsze poszukujemy nowych sposobów na zmniejszenie oddziaływania naszego wpływu na środowisko. Wiedzą również, że tworzymy produkty, które przyczyniają się do zrównoważonej przyszłości.

 

Bezpieczeństwo ludzi
System zarządzania bezpieczeństwem Plastic Omnium jest zintegrowany z każdym procesem i działaniem dokonywanym w naszych zakładach – począwszy od projektu produktu po linie produkcyjne. Sto osób stanowi część naszej sieci zdrowia i bezpieczeństwa, włącznie z kierownictwem wyższego szczebla oraz menedżerami zespołów, dywizji i obszarów przemysłowych. Ostatecznym celem naszego programu, zbudowanego na modelu ciągłego doskonalenia, jest całkowita eliminacja wypadków w miejscu pracy i chorób zawodowych.

 

Eco produkty
W ramach swojego zaangażowania w rozwój przyjazny środowisku, firma Plastic Omnium tworzy eco rozwiązania dla producentów samochodowych i społeczności, włącznie z produktami służącymi do zmniejszenia wagi pojazdów, ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz zmniejszenia ilości odpadów.