Home Ostatnie wiadomości Wynik finansowy w pierwszej połowie 2017 roku: silny wzrost przychodów oraz prognozowane ponad 10 miliardów euro przychodów w 2021 roku

Wynik finansowy w pierwszej połowie 2017 roku: silny wzrost przychodów oraz prognozowane ponad 10 miliardów euro przychodów w 2021 roku

Wynik finansowy w pierwszej połowie 2017 roku pokazuje wysoki wzrost przychodów – ponad 4 miliardy euro. Wzrost przychodów operacyjnych odzwierciedla zwiększenie wydajności przemysłowej oraz wzrost produkcji w zakładach. Usprawienienie działalności „Systemów Zewnętrznych” firmy Faurecia, nabytych w 2016 roku, jest planowane
z wyprzedzeniem. Zysk netto Grupy wzrósł o 35%, a nasza struktura finansowa stale się umacnia.

 

Kliknij, aby przeczytać cały artykuł

Prezentacja dotycząca wyniku finansowego (w języku angielskim)