IT R&D Tool Specialist

 • Engineering IT Specialist poskytuje podboru v oblasti informačních technologí inženýrům (CAD / CAM / CAE)  výzkumu, vývoje a výroby za účelem dosažení jejich pracovních cílů. // Engineering IT Specialist provides information technology support to the Varroc Engineering staff (CAD / CAM / CAE) to advance the Varroc research, development and manufacturing goals.

 

 • Zajišťuje správu a podporu jakéhokoliv druhu schválených systémů CAD / CAM / CAE (buď přímo nebo prostřednictvím zastupitelnosti), což je v oblasti informačních systémů a aplikací (počítačové programy a jejich data). // Provides management and support of any type of approved CAD / CAM / CAE systems (Either directly or through substitutability), which is after the technical system and applications (programs and data).                                                                                                                                                                             
 • Vytváří, upravuje portfolio inženýrského softwaru a dat podle potřeb uživatele. Zajišťuje, aby všechny aplikace byly k dispozici s minimálním prostojem nebo přerušením provozu. // Creates, modifies the portfolio of Engineering software and data according to user needs. Ensure that all applications are available with mininum downtime or disteruption.                                                                                                                                                                                                                        
 • Vytváří jednoduché SW nástroje potřebné pro efektivní správu schválených EIT aplikací. // Creates simple SW tools required for effective management of approved EIT applications.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 • Přispívá k plánování vývoje aplikací pro CAD / CAM / CAE. Navrhuje a realizuje vylepšení stávajících počítačových systémů. // Is contributing in planning of the development of CAD / CAM / CAE applications. Suggests and realise improvements in existing systems.                                                                                                                                                                                                                 
 • Monitoruje výkon systémů CAD / CAM / CAE (technická část počítačové podpory vývoje, počítačové aplikace) a definuje parametry jednotlivých komponent aplikací s cílem dosažení jejich optimálního výkonu. // Monitors the performance of CAD / CAM / CAE systems (CAD technical part, Applications ) ad define parameters of the individual components for optimum performance. Provide tests and debug of EIT applications.                                                                                                                                                                                                                        
 • Spravuje přístup a poskytuje administrátorskou správu klíčových EIT aplikací (hesla uživatelů aplikací, přístupová práva do a v aplikacích).  //  Manages access and provide administration of key EIT applications (passwords for users, access rights to applications).
 • Vytváří a spravuje uživatelská prostředí počítačových systémů typu CAD nebo PLM. // Creates and mange user environments such as CAD or PLM.                                                                                                                                                
 • Vykonává ostatní činnosti dle pokynů nadřízeného, které nejsou v rozporu s činnostmi pozice. // Performs other activities according to the superior's instructions, which do not contradict with the position's activities
 • Při své práci dodržuje předpisy BOZP, PO; interní předpisy a platné legislativní normy. // In its work, it complies with EHS,PO; internal regulations and applicable legislation              

POŽADOVANÉ VZDĚLÁNÍ  / EDUCATION REQUIREMENT(S):

 • Vysokoškolské minimálně Bc. vzdělání v oboru strojírenství nebo IT / Banchelors degree in area of Engineering or IT

POŽADOVANÉ ZKUŠENOSTI / EXPERIENCE REQUIREMENT(S):

 • 3 - 5 let praxe / 3  -5 years of experience – CAD/CAM/CAE/PLM Systems
 • Jazykové požadavky /Language requirements – Středně pokročilá znalost angličtiny / Upper – intermediate knowledge of English
 • Praktická zkušenost z pozice CAD Konstruktér s minimálně jedním propojením CAD systému s PDM. / Practical experience as CAD Designer with min. one CAD system connected to PDM (Product Data Management)

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE / ADDITIONAL INFORMATION:

 • Proaktivní přístup / Proactive approach
 • Dotahování úkolů do konce / Tasks accomplishing
 • Zvládání stresu / Stress management
 • VYsoká míra samostatnosti / High level of self-reliance
 • Orientace na výsledek / Result orientation
 • Inovativní myšlení / Innovative thinking
 • Asertivita / Assertiveness
 • Sebereflexe / Self – reflections
 • Jasná a otevřená komunikace / Clear and open communication
Date:  27-May-2023
Location: 

Novy Jicin, CZ

Job Requisition ID:  374684