Home Bewerben Sie sich

Tätigkeitsbeschreibung

DATE
JOBFAMILIE
LAND
LOCATION
CONTRACT TYPE
DIVISION Clean Energy Systems

MISSION

Animarea, organizarea si supervizarea liniilor de producţie si a activităţilor suport in conformitate cu procedurile si instrucţiunile produs/proces in funcţie de termenele de livrare si planificarea de producţie

 

ACTIVITIES

 1. Respectă RI şi CCM ale Societăţii.
 2. Propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii proprii (organizare mai bună, inovaţie managerială).
 3. La întocmirea lucrărilor ţine seama de documentele şi formularistica Sistemului de Calitate, cât şi de modul de editare (titulatură, alineate, punere în pagină, multiplicare, etc.), astfel încât timpul afectat înţelegerii documentului să fie cât mai scurt, iar nivelul de adresare mediu.
 4. Îşi dezvoltă şi îşi ameliorează permanent capacităţile de lucru în echipă.
 5. Abordarea unor noi metode de eficientizare a muncii.
 6. Schimbul de informaţii necesare desfăşurării activităţilor prestate, se va realiza, pe cât posibil, in mod direct, fără intermediari, astfel optimizându-se calitatea fluxului informaţional
 7. Trebuie să fie in permanenţă la curent cu legile, H.G., normele noi care sunt în legătură cu domeniul său de activitate.
 8. Răspunde de activitatea de producţie in cadrul schimbului pe care îl coordonează (calitate, termen de livrare, cantitate, costuri)  
 9. Este responsabil cu repartizarea personalului din subordine pe posturi 
 10. Verifica respectarea normelor de securitate si sănătate a muncii, precum si utilizarea echipamentului de protecţie si ia masurile ce se impun in situaţia data
 11. Verifica respectarea instrucţiunilor de lucru la post si a procedurilor specifice si ia masurile ce se impun in situaţia data
 12. Urmăreşte respectarea Regulamentului Intern si a Codului de Conduita si semnalează in scris abaterile de la aceste norme
 13. La începutul schimbului realizează împreuna cu tehnicianul maşini şi utilaje inspectarea liniilor de fabricaţie din punct de vedere al respectării standardelor de curatenie şi 5S.
 14. Propune acţiuni corective şi ia măsuri în limitele sale de competenţe
 15. Coordonează activitatea de mentenanta utilaje si ia decizii privind priorităţile de intervenţie
 16. Participa la analiza defectelor apărute si la stabilirea acţiunilor necesare împreuna cu auditorul de calitate, tehnicianul maşini şi utilaje şi reprezentantul mentenanţă
 17. Verifică şi validează completarea caietului de tură 
 18. La finalizarea schimbului verifică împreună cu animatorul de linie inspectarea liniilor de fabricaţie din punct de vedere al efectuării curăţeniei
 19.  Alocă resursele de personal in funcţie de prioritati atât personalul producţie cat si funcţiile de suport.
 20.  Întocmeşte fişele colective de prezenţă pentru departamentul producţie, pe care le predă departamentului resurse umane in data de 16 ale fiecărei luni pentru calculul avansului din salariu şi în prima zi a lunii următoare.
 21. Monitorizează zilnic producţia prin consemnarea in documentele specifice a cantităţii produse bune fabricate, durata totala pene, motivele principale ale opririlor in fişierele de monitorizare a producţiei zilnice si absenteism
 22. Participa activ la toate acţiunile de ameliorare continua a proceselor de fabricaţie
 23. Realizează şi verifică instruirea personalului din producţie pe baza materialelor stabilite de către Specialistul SSM.
 24. Actualizează lunar sau ori de câte ori este necesar  matricea de polivalenţă
 25. Realizează evaluările personalului din subordine
 26. Supervizează şi validează formarea noilor angajaţi
 27. Asigura punerea in practica a obiectivelor de SSM
 28. Stabilesc necesarul anual de instruire interna sau externa in domeniul SSM pentru personalul din subordine
 29. Organizeaza controlul periodic personalului din subordine pentru verificarea respectarii de catre acestia a prevederilor de SSM din legislatie
 30. Asigură respectarea prevederilor actelor normative în vigoare şi ale Contractului Colectiv de Muncă în realizarea atribuţiilor şi sarcinilor stabilite prin Fişa postului.
 31. Asigură respectarea prevederilor din Codul Muncii,  Legea 31/1990 privind societăţile comerciale şi din Statutul Societăţii comerciale in ceea ce priveşte responsabilităţile şi obligaţiile aferente postului.

 

PROFILE REQUIRED:

Competenţe standard:

- tehnice, legislative, în domeniul calităţii, corespunzatoare rolului postului.

Competenţe specifice:

- Bun profesionist, putere de analiză şi sinteză, iniţiativă, flexibilitate, bun organizator.

-Experienta in productie

- Notiuni generale privind instrumentele de calitate

-Orientare catre client (intern si extern)

-Orientare catre rezultate

-Comunicare si abilitati interpersonale

- Utilizare PC (Microsoft Office, Outlook, SAP)

- Lb engleza/franceza reprezinta un avantaj

Studii de bază:

- studii superioare tehnice

 

Perioada de adaptare pe post:

O săptămână      6 luni   

 

<< Zurück zur Hauptliste